Forskersamling på Finse

6.-7. september holdt Intromat sin første forskersamling. 20 deltakere var samlet i to dager på Finse for å diskutere forskningsspørsmål og øke samhandlingen mellom caser og arbeidspakker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *