Forskingsprosjekt innan psykisk helsevern tildelt 48 millionar kroner

“Forskingsprosjektet Intromat som spring ut frå eMeistring ved Haukeland, gjekk heilt til topps i gullfinalen til Norges Forskningsråd og er peikt ut som nasjonalt IKT-Fyrtårn inn mot helse, omsorg og velferd.”

Helse Bergen, 27.04.2016

Comments are closed.