Vi er allerede på banen

Link to Norwegian article in Bergens Tidende.

“Det offentlige helsevesenet oppfordres i BT-lederen 3. august til å ta i bruk teknologi for å øke brukervennligheten for pasienter. Siden 2013 har nærmere 700 pasienter ved Haukeland universitetssjukehus fått tilbud om internettbehandling for depresjon, sosial angst og panikkangst. Flere skal det bli.”

Debattinnlegg av Kristin Hogstad Bruvik, Seksjonsleder, eMeistring, Bjørgvin DPS, Helse Bergen

Bergens Tidende, 23.08.2017

Comments are closed.