1. september – Oppstart!

Den 1. september 2016, klokken 10.00, har Divisjon psykisk helsevern, Haukeland Universitetssykehus gleden av å invitere til oppstart av INTROMAT (INtroducing personalized TReatment Of Mental health problems using Adaptive Technology).

INTROMAT er av Norges Forskningsråd valgt ut som ett av tre Fyrtårn satsninger 2016-2021. Målet vårt er å skape persontilpassede digitale helsetjenester for mennesker med psykiske lidelser. Dette gjør vi ved å bringe sammen IT forskere, IT industri, helseforskere, pasienter og helsearbeidere. Vi vil markere oppstarten av prosjektet 1. september 2016 med høytidelig åpning forut for vårt første arbeidsmøte i INTROMAT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *