Digital paneldebatt 6. desember

INTROMAT inviterer til paneldebatt 6. desember kl. 15:15-16:00.

Hvordan skal vi i Norge kunne gå fra frittstående helseapp’er til helhetlige digitale helsetjenester?I Norge satses det stort på digitale helsetjenester i offentlig og privat sektor. INTROMAT, et IKTPLUSS-prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, nærmer seg slutten og inviterer i den forbindelse til paneldebatt med sentrale og kloke aktører innen dette fagfeltet:

Anne Kjersti Fahlvik, Norges Forskningsråd

Erik M. Hansen, Helse vest RHF

Robert Nystuen, Direktoratet for e-helse

Heidi B Aabel, CheckWare AS

Moderator : Senterleder Tine Nordgreen

Hvordan kan vi i Norge øke bruken av digitale helsetjenester, særlig innen psykisk helse? Og hva er de ulike aktørene sine visjoner og planer knyttet til å fremme utvikling, evaluering, og bruk av digitale helsetjenester i Norge?Følg paneldebatten debatten 6. desember på Teams:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJiZGJkY2MtMTYxMS00NTdlLWE2YzEtZjViM2VkMGZmOWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bdcbe535-f3cf-49f5-8a6a-fb6d98dc7837%22%2c%22Oid%22%3a%227f9c8fa3-f94e-439a-bc29-8de267dc42a6%22%7d

2 Comments

  1. Ester Espeset says:

    Blir opptak lagt ut i etterkant? Skulle gjerne sett debatten:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *