UngSpotlight – For ungdom med frykt for å snakke foran klassen

Synes du det er vanskelig å presentere foran klassen?

Eller kjenner du noen som synes det er vanskelig å presentere foran klassen? Å grue seg for å snakke foran klassen er veldig vanlig- nesten alle har kjent det en eller annen gang. For noen er redselen sterkere. Og da kan redselen være så sterk at du unngår å presentere foran klassen.

Ved Haukeland Universitetssykehus ønsker vi nå å undersøke effekten av trening for ungdom som er redd for å snakke foran klassen. Vi har gjennomført et mindre VR studie på dette tidligere, og ungdommene formidlet at de fikk god hjelp av treningen.

Vi søker etter ungdommer som er mellom 13-16, som er redde for å snakke foran klassen og at dette påvirker aktiviteten i timene. Det er to grunner til at vi inviterer deg mellom 13-16 år til denne studien: For det første er mange ungdom mer vant til teknologi, inkludert VR, sammenlignet med voksne. For det andre er frykt for å snakke foran andre en veldig vanlig frykt som er særlig plagsomt i skolealder der det er vanskelig å unngå å snakke foran andre.

Treningsprogrammet vil foregå hjemme, på egenhånd. En gruppe ungdommer skal øve seg på å holde presentasjoner foran et klasserom i en virtuell virkelighet (VR/Oculus Quest), en gruppe skal jobbe med et tekstbasert program på nett og en gruppe skal gjøre begge deler. Treningen varer i 3 eller 6 uker. VR-briller blir lånt ut til de aktuelle deltagerne.

Alle som blir med i studien får et Bygavekort på 300 kroner underveis i studiet, samt 200 kroner etter å ha svart på de siste spørreskjemaene.

Besøk http://ungspotlight.no/ for mer informasjon / om du ønsker å delta

Information in English: We are currently recruiting participants for UngSpotlight

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *