INTROMAT lanserer co-mestring

I forbindelse med den pågående situasjonen rundt COVID-19/korona-pandemien har INTROMAT laget co-mestring. Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram, på Youwell AS sin plattform, for dem som opplever økt stress og uro i forbindelse med covid-19/korona-pandemien.

Les mer om det digitalte selvhjelpsprogrammet på co-mestring.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *