Forberedes på livet etter underlivskreft på nettet

Gynea er et nyutviklet lærings- og mestringsprogram på nett for kvinner som har hatt underlivskreft. Målet med programmet er å øke kunnskap og egenmestring i møte med de mange endringer som kan oppstå etter kreftbehandling. Programmet er utviklet av klinikere og forskere ved Haukeland universitetssjukehus, i samarbeid med brukerrepresentanter i Gynkreftforeningen.

– Mange kvinner opplever at selv om de er friske fra selve sykdommen er ikke livet helt som før. De forteller at de visste lite om hvordan hverdagen deres ble i etterkant av behandling, og de skulle ønsket at de blant annet var mer forberedt på de kroppslige og psykologisk endringene. Dette er grunnen til at vi har utviklet Gynea, forteller sykepleier og førsteamanuensis Ragnhild Johanne Tveit Sekse som har ledet utviklingen av programmet Gynea.

Programmet går over 6 uker. En gang i uken får deltagerne en ny modul med informasjon, verktøy og øvelser for å mestre hverdagen etter kreftbehandling. Eksempler på tema for modulene er «Endret kropp», «Seksuell helse» og «Frykt for tilbakefall».

Deltakere følges opp av sykepleier

I tillegg til å jobbe med programmet hjemmefra vil deltagerne ha en ukentlig telefonsamtale med sykepleier.  I samtalene vil kvinnene kunne diskutere ukens tema med sykepleier, og få hjelp med nettprogrammet. Erfaringer fra tilsvarende program viser at oppfølging fra helsepersonell øker nytten og bruken av programmene.

Basert på erfaringer og brukermedvirkning

Gynea er utviklet i samarbeid mellom ulike fagmiljøer ved Haukeland universitetssjukehus, Universitetet i Bergen (UiB) og VID Vitenskapelige Høgskole. I tillegg har brukerrepresentanter fra Gynkreftforeningen i Bergen bidratt gjennom hele utviklingsprosessen på to år.  

– Samarbeid med representanter fra Gynkreftforeningen har vært avgjørende for å lage et innhold som er tilpasset brukergruppen. Sammen har vi laget et program som vi håper og tror kan være til nytte for kvinner som har fullført behandling for underlivskreft i løpet av det siste året, forteller førsteamanuensis Ragnhild Johanne Tveit Sekse.

– Vi er stolte av å kunne tilby dette digitale lærings- og mestringsprogrammet til kvinner som har vært gjennom underlivskreft, og som ønsker mer kunnskap om, og oppfølging, etter behandling. Det forteller psykologspesialist og prosjektleder av forskningsprosjektet INTROMAT, Tine Nordgreen.

Gynea er nå åpen for påmelding til programmet. Interesserte kvinner som har hatt gynekologisk kreft og som er ferdigbehandlet det siste året kan lese mer om tilbudet og melde seg på Gynea på nettsiden gynea.no

Har du spørsmål? Ta kontakt på epost eller telefon

info@gynea.no

Telefonnummer: 47754134

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *