Co-mestring på Helsenorge

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram, på Youwell AS sin plattform, for dem som opplever økt stress og uro i forbindelse med covid-19/korona-pandemien. Det ble utviklet i mars og er nå lasert på Helsenorge sin plattform som et verktøy. Verktøyet finner du HER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *