News

23. June 2020

Centre for Mobile Mental Health receives funding from the Research Counsil

Center for Mobile Mental Health, a new project from INTROMAT’s project manager Tine Nordgreen, have received funding from the Research Council of Norway to start at Center for Research-Based Innovation. […]
8. June 2020

Forberedes på livet etter underlivskreft på nettet

Gynea er et nyutviklet lærings- og mestringsprogram på nett for kvinner som har hatt underlivskreft. Målet med programmet er å øke kunnskap og egenmestring i møte med de mange endringer […]
14. May 2020

Co-mestring på Helsenorge

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram, på Youwell AS sin plattform, for dem som opplever økt stress og uro i forbindelse med covid-19/korona-pandemien. Det ble utviklet i mars og er nå […]