News

24. August 2020

Article about INTROMAT and digital interventions at Forskning.no

Forskning.no is featuring INTROMAT in an article about using digital interventions to treat anxiety and depression. Read the article HERE (the article is in Norwegian) The article features our project […]
23. June 2020

Centre for Mobile Mental Health receives funding from the Research Counsil

Center for Mobile Mental Health, a new project from INTROMAT’s project manager Tine Nordgreen, have received funding from the Research Council of Norway to start at Center for Research-Based Innovation. […]
8. June 2020

Forberedes på livet etter underlivskreft på nettet

Gynea er et nyutviklet lærings- og mestringsprogram på nett for kvinner som har hatt underlivskreft. Målet med programmet er å øke kunnskap og egenmestring i møte med de mange endringer […]